Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Доклад на Kомисията на основание член 6 от рамковото решение на Съвета от 24 февруари 2005 година. относно конфискация на облаги, средства и имущества от престъпления (2005/212/ПВР)
Източник
Не
Publication Date
12.08.2011
Категории
- Доклади
- Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 година относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления
- Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 година относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления
Свойства на документа
Създател
Commission of the EU
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved