25-29 May EJN Website may be affected by temporary disruptions due to updates. Apologies for any inconveniences caused.
Библиотека
Търсене в библиотеката
Конвенция, съставена от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите

Convention of 29 May 2000 - Declarations / Reservations

Show
Share this group
Last reviewed on 14 март 2022 by Секретариат на ЕСМ
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved