Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Statements by the Republic of Austria on the Convention of 29 May 2000 on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the EU. Amendment to statement on art. 24. 2016
Източник
Не
Publication Date
11/03/2016
Категории
- Конвенция, съставена от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите
- Конвенция, съставена от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved