Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Зелена Kнига относно събирането на доказателства по наказателноправни въпроси от една държава-членка по искане на друга и гарантирането на тяхната допустимост
Източник
Не
Publication Date
26/09/2014
Категории
- The Schengen Acquis - Agreement, Convention, Accession and Declarations
- Конвенция, съставена от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите
- The Schengen Acquis - Agreement, Convention, Accession and Declarations
- Рамково решение 2008/978/ПВР на Съвета от 18 декември 2008 година относно европейската заповед за предаване на доказателства с цел получаване на предмети, документи и данни, които да се използват в производства с наказателен характер
- Конвенция, съставена от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите
- The Schengen Acquis - Agreement, Convention, Accession and Declarations
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved