Bibliotecă judiciară
Show status of implementations for

Slovacia
For the practical application of the Legal Instruments for this country, check the Instrumente RJE
Last reviewed on 29 iulie 2022 by Secretariatul RJE
 Export section
File format
Instrument juridicEntry into forceCountry NotificationRelated National legislationAdditional Information
Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre Implemented   1 sept. 2010

Statements under arts. 6.3, 7.2 and 25.2 EAW by Slovakia

Act no 154/2010 Coll. of 09/03/2010 on the European Arrest Warrant

Implementation of Framework Decision on EAW by Member States. April 2020

Decizia-cadru 2009/299/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 de modificare a Deciziilor-cadru 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI și 2008/947/JAI, de consolidare a drepturilor procedurale ale persoanelor și de încurajare a aplicării principiului recunoașterii reciproce cu privire la deciziile pronunțate în absența persoanei în cauză de la proces Implemented   -

1. Act no 154/2010 Coll. of 09/03/2010 on the European Arrest Warrant. Implemented on 01/09/2010.
2. Act no 344/2012 Coll. of 17/10/2012 that amending Acts no 154/2010 Coll, 549/2011 Coll and 221/2006 Coll. Implemented on 01/12/2012.
3. Act no 183/2011 Coll. of 01/06/2011 on mutual recognition and execution of financial penalties. Implemented on 01/08/2011.
4. Act no 533/2011 Coll. of 02/12/2011 on mutual recognition and execution of judgments not imposing custodial sentence and probation decisions with a view to the supervision of probation measures in the European Union. Implemented on 01/02/2012.
5. Act no 549/2011 Coll. of 02/12/2011 on mutual recognition and execution of judgments imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty in the European Union. Implemented on 01/02/2012

-
Decizia-cadru 2000/383/JAI a Consiliului din 29 mai 2000 privind consolidarea, prin sancțiuni penale și de altă natură, a protecției împotriva falsificării, cu ocazia introducerii monedei euro Implemented   -

Fully implemented by Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code.

-
Decizia-cadru 2001/220/JAI a Consiliului din 15 martie 2001 privind statutul victimelor în cadrul procedurilor penale Implemented   1 ian. 2006 -

Act no 301/2005 Coll. of 24/05/2005, Code of Criminal Procedure.

-
Decizia-cadru 2001/413/JAI a Consiliului din 28 mai 2001 de combatere a fraudei și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul Implemented   1 ian. 2006 -

Act No. 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code

-
Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii Implemented   1 ian. 2006 -

Act No. 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code

-
Decizia-cadru 2002/465/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind echipele comune de anchetă Implemented   1 ian. 2006 -

Act no 301/2005 Coll. of 24/05/2005, Code of Criminal Procedure.

-
Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului Implemented   1 ian. 2006 -

Act No. 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code

-
Decizia-cadru 2002/629/JAI a Consiliului din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de persoane. Implemented   -

This Framework Decision was replaced by Directive No. 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims.This directive is fully implemented by Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code.

-
Decizia-cadru 2002/946/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2002 privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni facilitarea intrării, tranzitului și șederii neautorizate Implemented   1 ian. 2006 -

Act no 300/2005 Coll. of 24/05/2005, Code of Criminal Procedure.

Report from the Commission on the implementation of this Framework Decision.

Decizia–cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat Implemented   1 ian. 2006 -

Act No. 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code

-
Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de înghețare a bunurilor sau a probelor Implemented   1 ian. 2006

Declaration by the Slovak Republic regarding Framework Decision 2003/577/JHA on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence. Art. 9 (3). Pdf

Notification by Slovakia on the implementation of the Framework Decision on Freezing Orders. Accepted languages. Czech. Pdf

Act no 650/2005 Coll. of 13/12/2005 on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence

Complementary information provided by the Council Secretariat

Decizia-cadru 2004/68/JAI a Consiliului din 22 decembrie 2003 privind combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile Implemented   -

Directive of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (2011/93/EU) implemented on 01/08/2013. National legislation: Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code as amended by the Act no 204/2013 Coll.

Framework Decision replaced by Directive 2011/93/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography of 13 December 2011 , and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (table of status of implementation) which this country has implemented.

Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri Implemented   1 ian. 2006 -

Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code.

-
Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea Implemented   1 sept. 2010 -

Law No. 224/2010

-
Decizia-cadru 2005/222/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind atacurile împotriva sistemelor informatice Implemented   ---
Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a sancțiunilor financiare Implemented   1 aug. 2011

Act no 183/2011 Coll. of 01/06/2011 on mutual recognition and execution of financial penalties

Complementary information provided by the Council Secretariat

Decizia-cadru 2006/783/JAI a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce pentru hotărârile de confiscare Implemented   1 ian. 2017

Notification of the implementation of the Framework Decision on Confiscation Orders by Slovakia

Implemented by the act No. 316/2016 Coll., legally binding since 1 January 2017

-
Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene Implemented   15 dec. 2008 -

Act no 301/2005 Coll. of 24/05/2005, Code of Criminal Procedure as amended by the Act no 491/2008 Coll.

-
Decizia-cadru 2008/675/JAI a Consiliului din 24 iulie 2008 privind luarea în considerare a condamnărilor în statele membre ale Uniunii Europene în cadrul unui nou proces penal Implemented   1 ian. 2013 -

Act no 301/2005 Coll. of 24/05/2005, Code of Criminal Procedure as amended by the Act 334/2012 Coll.

-
Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate Implemented   1 sept. 2010 -

Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code as amended by the Act no 224/2010 Coll.

-
Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uni Implemented   1 feb. 2012

Notification by the Slovak Republic regarding Framework Decision 2008/909/JHA on the application of the principle of mutual recognition to judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty for the purpose of their enforcement in the European Union. Art 26 (4). Pdf

Act no 549/2011 Coll. of 02/12/2011 on mutual recognition and execution of judgments imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty in the European Union

Complementary information provided by the Council Secretariat

Complementary information: Declarations under Article 7(4) -double criminality- and Article 28(2) -transitional provision-

Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal Implemented   1 sept. 2009 -

Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code as amended by the Act no 257/2009 Coll.

-
Decizia-cadru 2008/919/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 de modificare a Deciziei-cadru 2002/475/JAI privind combaterea terorismului Implemented   1 ian. 2010 -

Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code as amended by the Act no 576/2009 Coll.

-
Decizia-cadru 2008/947/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești și al deciziilor de probațiune în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a sancțiunilor alte Implemented   1 feb. 2012

Notification by the Slovak Republic regarding Framework Decision 2008/947/JHA on the application of the principle of mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions. Art. 23 (4). Pdf

Act no 533/2011 Coll. of 02/12/2011 on mutual recognition and execution of judgments not imposing custodial sentence and probation decisions with a view to the supervision of probation measures in the European Union

Complementary information provided by the Council Secretariat

Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală Implemented   1 aug. 2011 -

Act No. 757/2004 Coll. of 09/12/2004 on courts as amended by the Act No. 192/2011 Coll.

-
Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre Implemented   1 ian. 2008 -

Act no 330/2007 Coll. of 20/06/2007 on Criminal Record

-
Decizia-cadru 2009/829/JAI a Consiliului din 23 octombrie 2009 privind aplicarea, între statele membre ale Uniunii Europene, a principiului recunoașterii reciproce în materia deciziilor privind măsurile de supraveghere judiciară ca alternativă la arestare Implemented   1 iul. 2013

Individual notification on the implementation of Framework Decision on Supervision Measures by Slovakia

Notification of the Framework Decision on Supervision Measures Slovakia. pdf

Notification of competent authorities on Supervision Measures FD by Slovakia

Act no 161/2013 Coll. of 22/05/2013 on transfer, mutual recognition and execution of decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention in the European Union

Complementary information provided by the Council Secretariat

Decizia-cadru 2009/948/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind prevenirea și soluționarea conflictelor referitoare la exercitarea competenței în cadrul procedurilor penale Implemented   1 aug. 2013

Individual notification on the implementation of Framework Decision on conflicts of jurisdiction by Slovakia

Notification on the implementation of Framework Decision on conflicts of jurisdiction by Slovakia

Notification on the implementation of the Framework Decision on conflicts of jurisdiction by Slovakia. Competent Authorities. Pdf

Declaration by the Slovak Republic regarding Council Framework Decision 2009/948/JHA on prevention and settlement of conflicts of exercise of jurisdiction in criminal proceedings. Art. 14 (1). Pdf

Notification by Slovakia on the implementation of the Framework Decision on Conflicts of Jurisdiction. Accepted languages. Czech. Pdf

Act no 301/2005 Coll. of 24/05/2005,

Code of Criminal Procedure as amended by the Act no 204/2013 Coll.

Complementary information provided by the Council Secretariat

Directiva 2001/40/CE a Consiliului din 28 mai 2001 privind recunoașterea reciprocă a deciziilor de îndepărtare a resortisanților țărilor terțe   - ---
Directiva 2002/90/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2002 de definire a facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracționalității Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcareText cu relevanță pentru SEE Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește definiția "persoanelor expuse politic" și criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2009/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului Implemented   6 apr. 2013 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră   - ---
Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind ordinul european de protecție Implemented   1 ian. 2016 -

Fully implemented by the Act No. 398/2015 Coll. of 12/11/15 About European Protection Order In Criminal Matters which has been legally binding since  01/01/2016.

-
Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale Planned   process ongoing --

Implemented Art. 1 to 30, Article 31(1), (2) and (6) to (9), Articles 32 to 46, Articles 49 and 50 and Annex I.

Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 privind atacurile împotriva sistemelor informatice și de înlocuire a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană Planned   process ongoing -

National Implementing Measures (NIM) have not been communicated to the European Commission

Preliminary term of implementation: 2017

 

Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie penală Implemented   15 oct. 2017

 Notification 41/2017 by Slovak Republic concerning Directive 2014/41/EU on the European Investigation Order in criminal matters

Law No. 236/2017 Coll. on European Investigative Order in Criminal Matters from September the 6th.

Notifications Slovakia

Useful tools and information for the practical application of the European Investigation Order (EIO) directive

Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2014/66/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii Implemented   -

National implementing measures provided to European Commission

-
Directiva 2014/57/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață (directiva privind abuzul de piață)   - ---
Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei   - ---
Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale   - ---
Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului   - ---
Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului   - ---
DIRECTIVA (UE) 2016/681 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave   - ---
Directiva (UE) 2016/800 a parlamentului european și a consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale   - ---
Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare   - ---
DIRECTIVA (UE) 2017/1371 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal   - ---
2018/843/EU: Directive (EU) 2018/843 of 30 May 2018 **n_amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU_n**   - ---
DIRECTIVA (UE) 2018/1673 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor   - ---
DIRECTIVA (UE) 2019/713 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului   - ---
DIRECTIVA (UE) 2019/884 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 17 aprilie 2019 de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului   - ---
Decizia-cadru 2008/978/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2008 privind mandatul european de obținere a probelor în scopul obținerii de obiecte, documente și date în vederea utilizării acestora în cadrul procedurilor în materie penală   - -

This Framework Decision is replaced by Directive No. 2014/41/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 regarding the European Investigation Order in criminal matters. This Directive will be implemented in accordance with the transposition date ( 22/05/17 at the latest).

-
  • © 2017 RJE. Toate drepturile rezervate.
System.Web.HttpWriter