Bibliotecă judiciară
Show status of implementations for

Portugalia
For the practical application of the Legal Instruments for this country, check the Instrumente RJE
Last reviewed on 21 iunie 2024 by Secretariatul RJE
 Export section
Print
Instrument juridicEntry into forceCountry NotificationRelated National legislationAdditional Information
Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre Implemented   1 ian. 2004

Notification under arts. 6.3, 7.2 and 25.2 EAW by Portugal

Law no. 65/2003 of 23 August Approves the legal regime of the European Arrest Warrant (giving effect to the council framework decision no. 2002/584/JHA of 13 June) - Penal code, amended September 2007

Implementation of Framework Decision on EAW by Member States. April 2020

Decizia-cadru 2009/299/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 de modificare a Deciziilor-cadru 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI și 2008/947/JAI, de consolidare a drepturilor procedurale ale persoanelor și de încurajare a aplicării principiului recunoașterii reciproce cu privire la deciziile pronunțate în absența persoanei în cauză de la proces Implemented   ---
Decizia-cadru 2000/383/JAI a Consiliului din 29 mai 2000 privind consolidarea, prin sancțiuni penale și de altă natură, a protecției împotriva falsificării, cu ocazia introducerii monedei euro   - -

Framework Decision replaced by Directive  2014/62/EU, implemented by: 

 • Law 39/2016 of 19 December
 • Penal Code
-
Decizia-cadru 2001/220/JAI a Consiliului din 15 martie 2001 privind statutul victimelor în cadrul procedurilor penale Implemented   -

Framework Decision replaced by Directive 2012/29/EU, implemented by:

 • Law 130/2015 of 4 September
 • Procedural Penal Code
-
Decizia-cadru 2001/413/JAI a Consiliului din 28 mai 2001 de combatere a fraudei și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul Implemented   -
 • Law 59/2007 of 4 September
 • Penal Code
 • Procedural Penal Code
-
Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii Implemented   -
 • Law 25/2008 of 4 September
 • Penal Code
 • Procedural Penal Code
-
Decizia-cadru 2002/465/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind echipele comune de anchetă Implemented   -

Law 144/99 of 31 August

-
Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului Implemented   -
 • Law 52/2003 of 22 August
 • Penal Code
 • Procedural Penal Code
-
Decizia-cadru 2002/629/JAI a Consiliului din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de persoane.   - -

Framework Decision replaced by Directive 2011/36/EU, (table of status of implementation), which this country has implemented through:

 • Law 60/2013 of 25 August
 • Penal Code
 • Law 101/2001 of 25 August
 • Law 45/2011 of 24 June
-
Decizia-cadru 2002/946/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2002 privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni facilitarea intrării, tranzitului și șederii neautorizate Implemented   -

Law 23/2007 of 4 July

Report from the Commission on the implementation of this Framework Decision.

Decizia–cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat Implemented   -

Law 20/2008 of 21 April

-
Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de înghețare a bunurilor sau a probelor Implemented   5 iun. 2009

Notification by Portugal on the implementation of the Framework Decision on Freezing Orders

 

Notification by Portugal on Competent National Authorities within the frame of the Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003

Law 25/2009 of 5 June

Complementary information provided by the Council Secretariat

Decizia-cadru 2004/68/JAI a Consiliului din 22 decembrie 2003 privind combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile Implemented   -

Parliament Resolution nr. 75/2012 of 28 May

Framework Decision replaced by Directive 2011/93/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography of 13 December 2011 , and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (table of status of implementation) which this country has implemented.

Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri Implemented   -
 • Decree-Law 15/1993 of 22 January
 • Penal Code
-
Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea Implemented   -
 • Law 5/2002 of 11 February
 • Penal Code
-
Decizia-cadru 2005/222/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind atacurile împotriva sistemelor informatice Implemented   -

Framework Decision replaced by 2013/40/EU, implemented by Law 109/2009 of 15 September

-
Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a sancțiunilor financiare Implemented   1 nov. 2009

Notification by Portugal on the implementation of the Framework Decision on Financial Penalties

-

Complementary information provided by the Council Secretariat

Decizia-cadru 2006/783/JAI a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce pentru hotărârile de confiscare Implemented   31 aug. 2009

Notification by Portugal on the implementation of the Framework Decision on Confiscation orders

 

Notification by Portugal on Competent Authorities within the frame of the Framework Decision 2006/783/JHA of 6 October 2006

Law 88/2009 of 31 August

Complementary information provided by the Council Secretariat

Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene Implemented   -

Law 74/2009 of 18 December

-
Decizia-cadru 2008/675/JAI a Consiliului din 24 iulie 2008 privind luarea în considerare a condamnărilor în statele membre ale Uniunii Europene în cadrul unui nou proces penal Implemented   1 nov. 2010

Notification of the implementation of Council Framework Decision 2008/675/JHA of 24 July 2008 on taking account of convictions in the Member States of the European Union in the course of new criminal proceedings. Portugal

 • Law 144/99 of 31 August
 • Penal Code
-
Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate Implemented   -

Law 5/2002 of 11 January

-
Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uni Implemented   17 dec. 2015

Notification by Portugal on the implementation of the Framework Decision on Transfer of prisoners

Law 158/2015 of 17 September

Complementary information provided by the Council Secretariat

Complementary information: Declarations under Article 7(4) -double criminality- and Article 28(2) -transitional provision-

Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal Implemented   -
 • Law 109/2009 of 15 September
 • Penal Code
 • Law 39/2009 of 30 July
-
Decizia-cadru 2008/919/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 de modificare a Deciziei-cadru 2002/475/JAI privind combaterea terorismului Implemented   ---
Decizia-cadru 2008/947/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești și al deciziilor de probațiune în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a sancțiunilor alte Implemented   -

Law 158/2015 of 17 September

Complementary information provided by the Council Secretariat

Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală Implemented  

Notification by Portugal of the implementation of the Framework Decision on Probation Decisions.

Law 67/1998 of 26 October

-
Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre Implemented   -

Law 37/2015 of 5 May

-
Decizia-cadru 2009/829/JAI a Consiliului din 23 octombrie 2009 privind aplicarea, între statele membre ale Uniunii Europene, a principiului recunoașterii reciproce în materia deciziilor privind măsurile de supraveghere judiciară ca alternativă la arestare Implemented  

Notification by Portugal on the implementation of the Framework Decision on Supervision Measures

Law 36/2015 of 4 May

Complementary information provided by the Council Secretariat

Decizia-cadru 2009/948/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind prevenirea și soluționarea conflictelor referitoare la exercitarea competenței în cadrul procedurilor penale Implemented   -

Law 144/99 of 31 August

Complementary information provided by the Council Secretariat

Directiva 2001/40/CE a Consiliului din 28 mai 2001 privind recunoașterea reciprocă a deciziilor de îndepărtare a resortisanților țărilor terțe Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Law 23/2007 of 4 July

-
Directiva 2002/90/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2002 de definire a facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Law 23/2007 of 4 July

-
Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracționalității Implemented   -

Law 31/2006 of 21 July

-
Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcareText cu relevanță pentru SEE Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului Implemented   -

Law 25/2008, of 5 June

-
Directiva 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește definiția "persoanelor expuse politic" și criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată Implemented   -

Law 25/2008 of 5 June

-
Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal Implemented   -
 • Law 81/2015 of 3 August
 • Penal Code
-
Directiva 2009/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului Implemented   6 apr. 2013 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră Implemented   -

Law no. 4/2014, of 7 February, establishing the principles and rules of cross-border exchange of information related to the commission of road traffic offences using a vehicle registered in a member state other than the one where the offence was committed

-
Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind ordinul european de protecție Implemented  

Notification on the implementation of the Directive on the European Protection Order by Portugal

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale Implemented   -

Law 27/2008 of 30 June

-
Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 privind atacurile împotriva sistemelor informatice și de înlocuire a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană Implemented   -

National Implementing Measures (NIM) provided to the European Commission: Law 30/2017, 30 of May

-
Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie penală Implemented   22 aug. 2017

Notification of the transposition of Directive 2014/41/EU on European Investigation Order in criminal matters by Portugal. Accepted languages

Notification of the transposition of Directive 2014/41/EU on European Investigation Order in criminal matters by Portugal. Competent Authorities

Notification from Portugal related to EPPO

Law no. 88/2017, published in the Official Journal of Portugal (Diario da Republica) no. 160/21 August 2017.

Useful tools and information for the practical application of the European Investigation Order (EIO) directive

Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului Implemented   -
 • Law 39/2016 of 19 December
 • Penal Code
-
Directiva 2014/66/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii Implemented   -

Law No. 102/2017, of 28 August, which makes the fifth amendment to Law No. 23/2007, of 4 July, which approves the legal regime for the entry, stay, exit and removal of foreigners from national territory

-
Directiva 2014/57/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață (directiva privind abuzul de piață)   - ---
Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei Implemented   -

Law No. 83/2017, of 18 August, which establishes measures to combat money laundering and terrorist financing and amends the Criminal Code and the Industrial Property

-
Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale Implemented   -

Constitution of the Portuguese Republic

Criminal Code

-
Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului Implemented   -

Law No. 59/2019, of 8 August, approving the rules on the processing of personal data for the purpose of prevention, detection, investigation or prosecution of criminal offences or execution of criminal penalties

-
Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului Implemented   -

Law No. 16/2019, of 4 February, which makes the fifth amendment to Law No. 52/2003, of 22 August (Law on Combating Terrorism)

-
DIRECTIVA (UE) 2016/681 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave Implemented   -

Law no. 21/2019, of 25 February, which regulates the transfer by air carriers of passenger name record data, as well as the processing of such data, and makes the third amendment to

Law no. 53/2008, of 29 August, which approves the Internal Security Law

-
Directiva (UE) 2016/800 a parlamentului european și a consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale Implemented   -

Law no. 33/2019, of May 22, which makes the thirty-third amendment to the Code of Criminal Procedure, approved by Decree-Law no. 78/87, of February 17

-
Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare Implemented   -

Law 34/2004 of 29 July 2004, establishing the regime of access to law and courts

Law 65/2003 of 23 August 2003, which proves the legal regime of the European Arrest Warrant

Code of Criminal Procedure

-
DIRECTIVA (UE) 2017/1371 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal Implemented   -

Law No. 34/87 of 16 July on the Crimes of Responsibility of Political Officers

Law No. 18/2008 of 29 January (republished by Decree-Law No. 111-B/2017 of 31 August)

Public Procurement Code

Law No. 5/2002 of 11 January establishing measures to combat organised and economic-financial crime

-
2018/843/EU: Directive (EU) 2018/843 of 30 May 2018 **n_amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU_n** Implemented   -

Law no. 58/2020, of 31 August (amending several laws)

-
DIRECTIVA (UE) 2018/1673 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor Implemented   -

Law no. 58/2020, of 31 August (amending several laws)

-
DIRECTIVA (UE) 2019/713 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului   - ---
DIRECTIVA (UE) 2019/884 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 17 aprilie 2019 de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului Implemented   2 nov. 2022 -

Transposed by Law n.º 14/2022, 02 of August.

This law also made adjustments to the following laws and decrees: 

 • Law n.º 37/2015, 05 May;
 • aw Decree n.º 171/2015, 25 August.
-
2023/1544/EU: Directive (EU) 2023/1544 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 laying down harmonised rules on the designation of **n_designated establishments and the appointment of legal representatives for the purpose of gathering electronic evidence_n** in criminal proceedings   - ---
2023/977/EU: Directive (EU) 2023/977 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 on the **n_exchange of information between the law enforcement authorities of Member States and repealing Council Framework Decision 2006/960/JHA_n**   - ---
2024/1260/EU: Directive (EU) 2024/1260 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on **n_asset recovery and confiscation_n**   - ---
Decizia-cadru 2008/978/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2008 privind mandatul european de obținere a probelor în scopul obținerii de obiecte, documente și date în vederea utilizării acestora în cadrul procedurilor în materie penală Implemented   ---
 • © 2017 RJE. Toate drepturile rezervate.
System.Web.HttpWriter