Библиотека
Show status of implementations for

Чешка република
For the practical application of the Legal Instruments for this country, check the Инструменти на ЕСМ
Last reviewed on 21 юни 2024 by Секретариат на ЕСМ
 Export section
Print
Legal instrumentEntry into forceCountry NotificationRelated National legislationAdditional Information
Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002 Implemented   1 яну 2014

Act No. 104/2013 Coll. of 20 March 2013 on International Judicial Cooperation in Criminal Matters - came into effect from 1 January 2014.

Implementation of Framework Decision on EAW by Member States. April 2020

Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 година за изменение на рамкови решения 2002/584/ПВР, 2005/214/ПВР, 2006/783/ПВР, 2008/909/ПВР и 2008/947/ПВР, с което се укрепват процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на принципа за взаимно признаване на решения, постановени в отсъствието на заинтересованото лице по време на съдебния процес Implemented   1 яну 2014 -

Act No. 104/2013 Coll. of 20 March 2013 on International Judicial Cooperation inCriminal Matters

-
Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета от 29 май 2000 година за повишаване на защитата чрез наказателни и други санкции срещу подправянето във връзка с въвеждането на еурото Implemented   1 яну 2012 -

This problematic is covered mainly by the Criminal Code no. 40/2009 (entry into force on 1 January 2010) and the Act on criminal liability of legal persons
no. 418/2011 (entry into force on 1 January 2012)

-
Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета от 15 март 2001 година относно правното положение в наказателното производство на жертвите от престъпления Implemented   1 авг 2013 -

The legislation changed and currently the problematic is covered by the Act on victim´s of crime came into force partly on 25 February 2013, 1 April 2013, 1 May 2013 and the rest on 1 August 2013.

-
Рамково Решение 2001/413/ПВР на Съвета от 28 май 2001 година относно борбата с измамата и подправянето на платежни средства, различни от парите в брой Implemented   1 яну 2012 -

Currently this problematic is covered mainly by the Criminal Code no. 40/2009 (entry into force on 1 January 2010) and the Act on criminal liability of legal persons no. 418/2011 (entry into force on 1 January 2012)

-
Рамково решение 2001/500/ПВР на Съвета от 26 юни 2001 година относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност Implemented   -

Act No. 104/2013 Coll. of 20 March 2013 on International Judicial Cooperation in Criminal Matters

-
Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно съвместните екипи за разследване Implemented   -

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal MattersAct No. 82/1998 Coll., on Liability for damage incurred within the state administration or due to the incorrect administrative procedure Act No. 40/2009 Coll.,Criminal Code (in consolidated version)

-
Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно борбата срещу тероризма Implemented   -

Act No. 40/2009 Coll.,Criminal Code (in consolidated version), Act No. 141/1961 Coll., Criminal Proceedings Code (in consolidated version), Act No. 45/2013 Coll., on Victims of Criminal Offences and Proceedings against Them

-
Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета от 19 юли 2002 година относно борбата с трафика на хора   - --

Framework Decision replaced by 2011/36/EU: Directive on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims of 5 April 2011, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA, (table of status of implementation), which this country has implemented.

Рамково решение 2002/946/ПВР на Съвета от 28 ноември 2002 година за укрепване на наказателноправната рамка за предотвратяване на подпомагането на незаконното влизане, транзит и престой Implemented   1 яну 2012 -

Currently this problematic is covered mainly by the Criminal Code No. 40/2009 Coll. (entry into force on 1January 2010) and the Act on Criminal Liability of Legal Persons No. 418/2011 Coll.(entry into force on 1 January 2012) 

Report from the Commission on the implementation of this Framework Decision.

Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 година относно борбата с корупцията в частния сектор Implemented   1 яну 2012 -

Currently this problematic is covered mainly by the Criminal Code No. 40/2009 Coll. (entry into force on 1January 2010) and the Act on Criminal Liability of Legal Persons No. 418/2011 Coll.(entry into force on 1 January 2012)

-
Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно изпълнението в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество и доказателства Implemented   1 юли 2006

Transposition by Czech Republic of Council Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003 on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence. Declaration and competent authorities

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters Act No. 86/2015 Coll., amending the Act No.279/2003 Coll., on the Freezing of Assets and Property in the Criminal Proceedings and amending further Laws Act No. 55/2017 Coll.,amending the Act No.40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version) and the Act No.141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version) and further Laws

Complementary information provided by the Council Secretariat. Entry into force of new legislation: 01/01/2014

Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета от 22 декември 2003 година относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография Implemented   1 яну 2010 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version) (entry into force on 1 January 2010)

Framework Decision replaced by Directive 2011/93/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography of 13 December 2011 , and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (table of status of implementation) which this country has implemented.

Рамково Решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 година за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици Implemented   1 яну 2012 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them, Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code(in consolidated version), Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters and further Laws

-
Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 година относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления Implemented   1 юли 2006 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (in consolidated version), Act No. 218/2003 Coll., on Juvenile Justice (in consolidated version), Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version) and further Laws

-
Рамково Решение 2005/222/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 година относно атаките срещу информационните системи Implemented   ---
Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа на взаимно признаване на финансови санкции Implemented   1 яну 2008

Notification of the implementation of the Framework Decision on Financial Penalties by Czech Republic. 3 June 2008

Notification of the implementation of the Framework Decision on Financial Penalties by Czech Republic. 20 July 2010

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters – came into effect on 01/01/2014. Act No. 105/2013 Coll., amending further Acts in relation to adoption of the Act on International Judicial Cooperation in Criminal Matters Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them

Complementary information provided by the Council Secretariat

Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно прилагането на принципа на взаимното признаване на решения за конфискация Implemented   1 яну 2009

Notification of the implementation of the Framework Decision on Confiscation Orders by Czech Republic

Amendment to the notification and declaration made by the Czech Republic in relation to the relevant provisions of Framework Decision on Confiscation Orders

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters(in consolidated version), Act No. 86/2015 Coll., amending the Act No.279/2003 Coll., on the Freezing of Assets and Property in the Criminal Proceedings and amending further Laws Act No. 218/2003 Coll., on Juvenile Justice (in consolidated version), Act No. 55/2017 Coll., amending the Act No.40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version) and the Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version) and further Laws

Complementary information provided by the Council Secretariat

Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември 2006 година за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите-членки на Европейския съюз Implemented   ---
Рамково Решение 2008/675/ПВР на Съвета от 24 юли 2008 година за вземане предвид присъдите, постановени в държавите-членки на Европейския съюз в хода на новообразувани наказателни производства Implemented   3 авг 2012 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version)

-
Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 година относно борбата с организираната престъпност Implemented   1 яну 2014 -

Currently this problematic is covered mainly by the Criminal Code No. 40/2009 Coll. (entry into force on 1January 2010) and the Act on criminal liability of legal persons No. 418/2011 Coll. (entry into force on 1 January 2012), the Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters – came into force on 1 January 2014 and the Criminal Proceedings Code No. 141/1961 Coll.

-
Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно прилагането на принципа на взаимно признаване на съдебни решения, които налагат наказания или мерки, включващи лишаване от свобода, с цел тяхното изпълнение в Европейския съюз Implemented   1 яну 2014

Act No 104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters

Complementary information provided by the Council Secretariat

Complementary information: Declarations under Article 7(4) -double criminality- and Article 28(2) -transitional provision-

Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 година относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право Implemented   1 яну 2012 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them, Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (in consolidated version), Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code(in consolidated version), Resolution 2/1993 Coll., Charter on Fundamental Rights and Freedoms

-
Рамково решение 2008/919/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 година за изменение на Рамково решение 2002/475/ПВР относно борбата срещу тероризма Implemented   -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version),  Resolution 2/1993 Coll., Charter on Fundamental Rights and Freedoms

-
Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно прилагането на принципа на взаимно признаване на съдебни решения и решения за пробация, с оглед осъществяването на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции Implemented   1 яну 2014

Notification on the implementation of the FD on Probation Decisions by Czech Republic

Act No 104/2013 Coll. on International Judicial Cooperation in Criminal Matters

Complementary information provided by the Council Secretariat

Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси Implemented   1 яну 2014 -

Act of 20 March 2013 on International Judicial Cooperation in Criminal Matters – came into force on 1 January 2014

-
Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 година относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите-членки Implemented   -

Act No. 269/1994 Coll., on Criminal Register (in consolidated version), Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version), Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters and further Laws

-
Рамково решение 2009/829/ПВР на Съвета от 23 октомври 2009 година за прилагане между държавите-членки на Европейския съюз на принципа за взаимно признаване към актове за налагане на мерки за процесуална принуда като алтернатива на предварителното задържане Implemented   1 яну 2014

Notification of the implementation of the Supervision Measures FD by Czech Republic

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version)

Complementary information provided by the Council Secretariat

Рамково решение 2009/948/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 година относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства Implemented   1 яну 2014

Notification on the implementation of Framework Decision on conflicts of jurisdiction by by Czech Republic

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version)

Complementary information provided by the Council Secretariat

Директива 2001/40/ЕО на Съвета от 28 май 2001 година относно взаимното признаване на решения за експулсиране на граждани на трети страни Implemented   -

Act No. 326/1999 Coll., onthe Residence of Foreign Nationals on the Territory of the Czech Republic (in consolidated version) and further Laws

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Директива 2002/90/ЕО на Съвета от 28 ноември 2002 година за определяне на подпомагане на незаконното влизане, преминаването и пребиваването Implemented   -

Act No. 40/2009 Coll., theCriminal Code (inconsolidated version)

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Директива 2004/80/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно обезщетението на жертвите на престъпления Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Директива 2005/35/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушенияТекст от значение за ЕИП Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъмТекст от значение за ЕИП Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Директива 2006/70/ЕО на Комисията от 1 август 2006 година относно установяването на мерки за прилагане на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определението „видни политически личности“ и техническите критерии за процедурите по опростена проверка на клиентите и за изключения поради финансова дейност на случайна или много ограничена база Implemented   -

Act No. 253/2008 Coll., on Certain Measures Against the Legalization of Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно защитата на околната среда чрез наказателно право Implemented   -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (in consolidated version), Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them and further Laws

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Директива 2009/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за изменение на Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушени Implemented   -

Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (in consolidated version)Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство Implemented   -

Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version), Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version), Act No. 36/1967 Coll., on Certified experts and Interpreters and further Laws

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета [ОВ L 101 от 15.4.2011 г.]. Implemented   6 апр 2013 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Директива 2011/82/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата   - ---
Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Директива 2011/99/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно европейската заповед за защита Implemented   1 май 2015

Notification of the implementation of the Directive on the European Protection Order by Czech Republic. Competent authorities

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version), Act No. 218/2003 Coll., on Juvenile Justice (in consolidated version), Act No. 45/2013 Coll., on Victims of Criminal Offences, Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version) Constitutional Act No.1/1993 Coll., Constitution of the Czech Republic, Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version) and further Laws

-
Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство Implemented   -

Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version), Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version), Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Persons and Proceedings against Them, Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version) – came into effect on 01/01/2014.

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане Implemented   1 май 2017 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси Implemented   16 авг 2018

Notification of the transposition of Directive 2014/41/EU on European Investigation Order in criminal matters by Czech Republic (05/09/2019)

Notification from the Czech Republic related to EPPO

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version), as amended by the Act No. 178/2018 Coll.

Useful tools and information for the practical application of the European Investigation Order (EIO) directive

Директива 2014/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Директива 2014/66/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната злоупотреба) Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

 

-
Директива (ЕС) 2015/413 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 година за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (Текст от значение за ЕИП) Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Директива (EС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство Implemented   -

Act No. 141/1961 Coll., theCriminal Proceedings Code (in consolidated version), Resolution 2/1993 Coll., Charter on Fundamental Rights and Freedoms Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version) Act No. 273/2008 Coll., on the Police of the Czech Republic (in consolidated version) and further Laws

-
Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета Implemented   24 апр 2019 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has been completed by Acts No. 110/2019 Coll. and No. 111/2019 Coll.  

 

Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета Implemented   1 фев 2019 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/681 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления Implemented   24 апр 2019 -

 

 National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has been completed by Act No. 111/2019 Coll. This Act entered into effect on 24 April 2019.

Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo Implemented   1 сеп 2019 -

Act No. 218/2003 Coll., on Juvenile Justice (in consolidated version);

Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Proceedings Code (in consolidated version);

Act No. 293/1993 Coll., on pretrial detention  (in consolidated version)

National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has been completed by Act No. 203/2019 Coll.

 

Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест Implemented   24 апр 2019 -

Act No.104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters (in consolidated version) 

National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has been completed by Act No. 111/2019 Coll. by amending the Act No. 104/2013 Coll, on International Judicial Cooperation in Criminal Matters.

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/1371 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред Implemented   1 дек 2019 -

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code (in consolidated version)

National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has been completed by the Act No. 315/2019 Coll. by amending the Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code.

Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС Implemented   1 юни 2021 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Legislation process has been completed by the adoption of the Act No. 527/2020 Sb. (in most parts entered in force on 1 January 2021) amending the Act No. 253/2008 Coll., on selected measures against legitimisation of proceeds of crime and financing of terrorism and by the adoption of the Act No. 37/2021 Sb. (enters in force on 1  June 2021). 

 

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/1673 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2018 година за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред Implemented   1 окт 2020 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Implementation has already been carried out by Act No. 333/2020 Coll. by amending the Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code.

 

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/713 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 април 2019 година за борба с измамите със и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета Implemented   28 юни 2022 --

Legislation process has been completed by the adoption of the Act No. 130/2022 Coll., amending the Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code, the Act No. 45/2013 Coll., on Victims of crime and some other Acts. The Act No. 130/2022 Coll. entered into force on 28 June 2022.  

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/884 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 април 2019 година за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Implemented   28 юни 2022 --

Legislation process has been completed by the adoption of the Act No. 130/2022 Coll., amending the Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code, the Act No. 45/2013 Coll., on Victims of crime and some other Acts. The Act No. 130/2022 Coll. entered into force on 28 June 2022.

2023/1544/EU: Directive (EU) 2023/1544 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 laying down harmonised rules on the designation of **n_designated establishments and the appointment of legal representatives for the purpose of gathering electronic evidence_n** in criminal proceedings   - ---
2023/977/EU: Directive (EU) 2023/977 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 on the **n_exchange of information between the law enforcement authorities of Member States and repealing Council Framework Decision 2006/960/JHA_n**   - ---
2024/1260/EU: Directive (EU) 2024/1260 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on **n_asset recovery and confiscation_n**   - ---
Рамково решение 2008/978/ПВР на Съвета от 18 декември 2008 година относно европейската заповед за предаване на доказателства с цел получаване на предмети, документи и данни, които да се използват в производства с наказателен характер Implemented   ---
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved
System.Web.HttpWriter