Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Decyzja ramowa Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania nakazów konfiskaty – Deklaracje Republiki Austrii oraz wykaz właściwych organów
Origin
Nie
Publication Date
16/01/2014
Categories
- Notifications & Declarations
- Decyzja ramowa Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty
- Decyzja ramowa Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved