Biblioteka sądowa
Search the Library
Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji
Last reviewed on 22 kwiecień 2020 by Sekretariat EJN
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved