Tiesu bibliotēka
Meklēt bibliotēkā
Atsauces numurs
Vārds
Word form of the certificate concerning the execution of Financial Penalties, applicable until update implemented. Germany. Für die deutsche Praxis: Für ausgehende Ersuchen ist das elektronische Formulars des Bundesamts für Justiz unter www.bundesjustizamt.de zu nutzen (Nr. 177 RiVASt)
Izcelsme
Publicēšanas datums
07/11/2014
Kategorijas
- Veidlapas
- Padomes Pamatlēmums 2005/214/TI (2005. gada 24. februāris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām
- Padomes Pamatlēmums 2005/214/TI (2005. gada 24. februāris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām
Rekvizīti
Rīkojuma devējs
ETST rīki
Papildus attēli


 
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas