Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Osvědčení podle článku 6 rámcového rozhodnutí Rady 2008/947/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozsudky a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad probačními opatřeními a alternativními tresty. Czech Republic
Origin
No
Publication Date
27/03/2014
Categories
- Forms
- 2008/947/JHA: Council Framework Decision 2008/947/JHA of 27 November 2008 on the application of the principle of mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions
- 2008/947/JHA: Council Framework Decision 2008/947/JHA of 27 November 2008 on the application of the principle of mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved