Judicial Library
Search the Library
Okvirni sklep Sveta 2009/948/PNZ z dne 30. novembra 2009 o preprečevanju in reševanju sporov o izvajanju pristojnosti v kazenskih postopkih

Conflicts of Jurisdiction - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 14 marec 2022 by EJN secretariat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane