Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Notification of the implementation of the Council Framework Decisions 2009/948/JHA and 2009/829/JHA by Poland
Origin
Ne
Publication Date
10/12/2012
Categories
- Notifications & Declarations
- Okvirni sklep Sveta 2009/948/PNZ z dne 30. novembra 2009 o preprečevanju in reševanju sporov o izvajanju pristojnosti v kazenskih postopkih
- Okvirni sklep Sveta 2009/948/PNZ z dne 30. novembra 2009 o preprečevanju in reševanju sporov o izvajanju pristojnosti v kazenskih postopkih
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane