Bibliotecă judiciară
Căutare în bibliotecă
Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre

National Legislations

Show
Share this group

EAW - Notifications

Show
Share this group

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

Show
Share this group

National Case Law

Show
Share this group

EAW - Reports

Show
Share this group

Mutual evaluation of the EAW

Show
Share this group

EAW Statistics

Show
Share this group
Last reviewed on 7 iulie 2021 by Secretariatul RJE
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 RJE. Toate drepturile rezervate.