Bibliotecă judiciară
Căutare în bibliotecă
Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre

National Implementing Legislation

Show
Share this group

EAW - Notifications

Show
Share this group

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

Show
Share this group

National Case Law

Show
Share this group

EAW - Reports

Show
Share this group

Mutual evaluation of the EAW

Show
Share this group

EAW Statistics

Show
Share this group
Last reviewed on 29 iulie 2022 by Secretariatul RJE
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 RJE. Toate drepturile rezervate.