Biblioteka sądowa
Search the Library
Decyzja ramowa Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów

Conflicts of Jurisdiction - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 28 wrzesień 2021 by Sekretariat EJN
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved