Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Implementation of Council Framework Decision 2009/948/JHA of 30 November 2009 on prevention and settlement of conflicts of exercise of jurisdiction in criminal proceedings (June 2021)
Origin
Nie
Publication Date
21.06.2021
Categories
- Status of Implementation
- Decyzja ramowa Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów
- Decyzja ramowa Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved