Biblioteka sądowa
Search the Library
Decyzja ramowa Rady 2009/829/WSiSW z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania

Supervision Measures - Forms

Show
Share this group

Supervision Measures - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 28 wrzesień 2023 by Sekretariat EJN
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved