Due to the recent updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and apply the new design.
Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Implementation of Council Framework Decision 2009/829/JHA of 23 October 2009 on the application, between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention (June 2021)
Origin
Nie
Publication Date
21.06.2021
Categories
- Status of Implementation
- Decyzja ramowa Rady 2009/829/WSiSW z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania
- Decyzja ramowa Rady 2009/829/WSiSW z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved