Biblioteka sądowa
Search the Library
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1805 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty

Freezing and Confiscation Orders - Declarations and Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 27 maj 2024 by Sekretariat EJN
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved