Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
EU Regulation 2018/1805 Freezing Certificate Form - PL
Origin
Nie
Publication Date
03/08/2020
Categories
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1805 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty
- Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved