Due to the recent updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and apply the new design.
Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Kaderbesluit 2009/948/JBZ van de Raad van 30 november 2009 over het voorkomen en beslechten van geschillen over de uitoefening van rechtsmacht bij strafprocedures

Conflicts of Jurisdiction - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 11 juli 2023 by EJN Secretariaat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden