Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Referentienummer
Naam
Notification by Slovakia on the implementation of the Framework Decision on Conflicts of Jurisdiction and other Framework Decisions. Accepted languages.
Herkomst
Nee
Publicatiedatum
04/08/2015
Categorieën
- Kennisgevingen
- Kaderbesluit 2009/948/JBZ van de Raad van 30 november 2009 over het voorkomen en beslechten van geschillen over de uitoefening van rechtsmacht bij strafprocedures
- Kaderbesluit 2009/948/JBZ van de Raad van 30 november 2009 over het voorkomen en beslechten van geschillen over de uitoefening van rechtsmacht bij strafprocedures
Eigenschappen
Afkomstig van
EJN-hulpmiddelen
Extra bestanden


 
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden