Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Kaderbesluit 2002/465/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake gemeenschappelijke onderzoeksteams
Last reviewed on 17 december 2021 by EJN Secretariaat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden