Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Referentienummer
Naam
Article 62 of Law 4249/2014, replaced article 13 of Law 3663/2008
Herkomst
Nee
Publicatiedatum
09/02/2017
Categorieën
- Kaderbesluit 2002/465/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake gemeenschappelijke onderzoeksteams
- Kaderbesluit 2002/465/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake gemeenschappelijke onderzoeksteams
- Kaderbesluit 2002/465/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake gemeenschappelijke onderzoeksteams
Eigenschappen
Afkomstig van
EJN-hulpmiddelen
Extra bestanden


 
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden