Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Kaderbesluit 2003/577/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bew?sstukken

Freezing Orders - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 24 juli 2023 by EJN Secretariaat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden