Notice: During this week there will be maintenance work on the website. Please try again after several minutes if the website does not respond.
Judicial Library
Search the Library
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/829/ĠAI tat- 23 ta’ Ottubru 2009 dwar l-applikazzjoni bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku għal deċiżjonijiet dwar miżuri ta’ superviżjoni bħala alternattiva għal detenzjoni proviżorja

Supervision Measures - Forms

Show
Share this group

Supervision Measures - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 18 Frar 2021 by EJN Secretariat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved