Please note that on Thursday, 13 May, ICT maintenance is performed. You may experience short disruptions using restricted sections of the EJN website. We apologize for the inconvenience
Judicial Library
Search the Library
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/829/ĠAI tat- 23 ta’ Ottubru 2009 dwar l-applikazzjoni bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku għal deċiżjonijiet dwar miżuri ta’ superviżjoni bħala alternattiva għal detenzjoni proviżorja

Supervision Measures - Forms

Show
Share this group

Supervision Measures - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 14 April 2021 by EJN Secretariat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved