Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/829/ĠAI tat-23 ta' Ottubru 2009 dwar lapplikazzjoni bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea tal-prinċipju ta ' rikonoxximent reċiproku għal deċiżjonijiet dwar miżuri ta ' superviżjoni bħala alternattiva għal detenzjoni proviżorja - Notifika mir-Renju Unit
Origin
Le
Publication Date
08/04/2015
Categories
- Notifications & Declarations
- Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/829/ĠAI tat- 23 ta’ Ottubru 2009 dwar l-applikazzjoni bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku għal deċiżjonijiet dwar miżuri ta’ superviżjoni bħala alternattiva għal detenzjoni proviżorja
- Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/829/ĠAI tat- 23 ta’ Ottubru 2009 dwar l-applikazzjoni bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku għal deċiżjonijiet dwar miżuri ta’ superviżjoni bħala alternattiva għal detenzjoni proviżorja
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved