Due to the recent updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and apply the new design.
Tiesu bibliotēka
Meklēt bibliotēkā
Padomes Pamatlēmums 2008/947/TI (2008. gada 27. novembris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju uzraudzībai

Probation - Forms

Show
Share this group

Probation - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 20 Decembris 2022 by Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla Sekretariāts
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas