Tiesu bibliotēka
Meklēt bibliotēkā
Atsauces numurs
Vārds
Apliecinošais dokuments par tādu spriedumu un probācijas lēmumu izpildi, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvo sankciju uzraudzībai – PDF konsolidētā redakcija
Izcelsme
Publicēšanas datums
05/08/2011
Kategorijas
- Veidlapas
- Padomes Pamatlēmums 2008/947/TI (2008. gada 27. novembris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju uzraudzībai
- Padomes Pamatlēmums 2008/947/TI (2008. gada 27. novembris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju uzraudzībai
Rekvizīti
Rīkojuma devējs
ETST rīki
Papildus attēli


 
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas