Due to the recent updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and apply the new design.
Judicial Library
Search the Library
Framework Decisions
TitleOfficial journalDeadline for transposition by the member statesCurrent implementation status
2002/584/PUP: Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članicaL 190, 18.7.200231/12/200328 MS
Okvirna odluka Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009. o izmjeni okvirnih odluka 2002/584/PUP, 2005/214/PUP, 2006/783/PUP, 2008/909/PUP i 2008/947/PUP radi jačanja postupovnih prava osoba i poticanja primjene načela uzajamnog priznavanja odluka donesenih na suđenju u odsutnosti dotične osobeL 81, 27.3.200928/03/2011 or 01/01/2014 (see art.8)28 MS
2000/383/PUP: Okvirna odluka Vijeća od 29. svibnja 2000. o povećanju zaštite kaznenim i drugim sankcijama protiv krivotvorenja povezanoga s uvođenjem euraL 140, 14.6.200029/05/200119 MS
2001/220/PUP: Okvirna odluka Vijeća od 15. ožujka 2001. o položaju žrtava u kaznenom postupkuL 82, 22.3.200122/03/200625 MS
2001/413/PUP: Okvirna odluka Vijeća od 28. svibnja 2001. o borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanjaL 149, 2.6.200102/06/200324 MS
2001/500/PUP: Okvirna odluka Vijeća od 26. lipnja 2001. o pranju novca, identifikaciji, praćenju, zamrzavanju, pljenidbi i oduzimanju imovine i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelimaL 182, 5.7.200131/12/200228 MS
2002/465/PUP: Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o zajedničkim istražnim timovimaL 162, 20.6.200201/01/200328 MS
2002/475/PUP: Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizmaL 164, 22.6.200231/12/200228 MS
2002/629/JHA: Council Framework Decision 2002/629/JHA of 19 July 2002 on **n_combating trafficking in human beings_n** (replaced by Directive 2011/36)OJ L 203 of 1.8.200201/08/20047 MS
2002/946/PUP: Okvirna odluka Vijeća od 28. studenoga 2002. o jačanju kaznenopravnog okvira za sprečavanje pomaganja neovlaštenog ulaska, tranzita i boravkaL 328, 5.12.200205/12/200420 MS
Okvirna odluka Vijeća 2003/568/PUP od 22. srpnja 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoruL 192, 31.7.200322/07/200524 MS
Okvirna odluka Vijeća 2003/577/PUP od 22. srpnja 2003. o izvršenju odluka o zamrzavanju imovine i osiguranju dokaza u Europskoj unijiL 196, 2.8.200302/08/200527 MS
Council framework Decision 2004/68/JHA of 22 December 2003 on combating the sexual exploitation of children and child pornographyOJ L 013 of 20.01.2004 20/01/200613 MS
Okvirna odluka Vijeća 2004/757/PUP od 25. listopada 2004. o utvrđivanju minimalnih odredaba vezanih za elemente kaznenih djela i sankcija u području nezakonite trgovine drogomL 335, 11.11.200412/05/200625 MS
Okvirna odluka Vijeća 2005/212/PUP od 24. veljače 2005. o oduzimanju imovinske koristi, sredstava i imovine pribavljene kaznenim djelomL 68, 15.3.200515/03/200725 MS
Okvirna odluka Vijeća 2005/222/PUP od 24. veljače 2005. o napadima na informacijske sustaveL 69, 16.3.200516/03/200727 MS
Okvirna odluka Vijeća 2005/214/PUP od 24. veljače 2005. o primjeni načela uzajamnog priznavanja na novčane kazneL 76, 22.3.200522/03/200728 MS
Okvirna odluka Vijeća 2006/783/PUP od 6. listopada 2006. o primjeni načela međusobnog priznavanja naloga za oduzimanjeL 328, 24.11.200624/11/200827 MS
Okvirna odluka Vijeća 2006/960/PUP od 18. prosinca 2006. o pojednostavljenju razmjene informacija i obavještajnih podataka između tijela zaduženih za izvršavanje zakona u državama članicama Europske unijeL 386, 29.12.200619/12/200628 MS
Okvirna odluka Vijeća 2008/675/PUP od 24. srpnja 2008. o poštovanju presuda među državama članicama Europske unije u novom kaznenom postupkuL220, 15.08.200815/08/201026 MS
Okvirna odluka Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminalaL 300, 11.11.200811/05/201023 MS
Okvirna odluka Vijeća 2008/909/PUP od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim predmetima kojima se izriču kazne zatvora ili mjere koje uključuju oduzimanje slobode s ciljem njihova izvršenja u Europskoj unijiL 327, 5.12.200805/12/201128 MS
Okvirna odluka Vijeća 2008/913/PUP od 28. studenoga 2008. o suzbijanju određenih oblika i načina izražavanja rasizma i ksenofobije kaznenopravnim sredstvimaL 328, 6.12.200828/11/201026 MS
Okvirna odluka Vijeća 2008/919/PUP od 28. studenoga 2008. o izmjeni Okvirne odluke 2002/475/PUP o suzbijanju terorizmaL 330, 9.12.200809/12/201026 MS
Okvirna odluka Vijeća 2008/947/PUP od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja na presude i probacijske odluke s ciljem nadzora probacijskih mjera i alternativnih sankcijaL 337, 16.12.200806/12/201127 MS
Okvirna odluka Vijeća 2008/977/PUP od 27. studenoga 2008. o zaštiti osobnih podataka obrađenih u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarimaL 350, 30.12.200827/11/201021 MS
Okvirna odluka Vijeća 2009/315/PUP od 26. veljače 2009. o organizaciji i sadržaju razmjene podataka iz kaznene evidencije između država članicaL 93, 7.4.200927/04/201227 MS
Okvirna odluka Vijeća 2009/829/PUP od 23. listopada 2009. o primjeni načela uzajamnog priznavanja odluka o mjerama nadzora među državama članicama Europske unije kao alternative privremenom pritvoruL 294, 11.11.200901/12/201228 MS
Okvirna odluka Vijeća 2009/948/PUP od 30. studenoga 2009. o sprečavanju i rješavanju sporova o izvršavanju nadležnosti u kaznenim postupcimaOJ L 328 15.12.200915/06/201225 MS
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved