Judiske Bibliotek
Search the Library
Rådets rammeafgørelse 2006/783/RIA af 6. oktober 2006 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation

Confiscation Orders - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 19 august 2021 by EJN Sekretariatet
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved