Judiske Bibliotek
Search the Library
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation

Freezing and Confiscation Orders - Declarations and Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 12 juli 2021 by EJN Sekretariatet
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved