25-29 May EJN Website may be affected by temporary disruptions due to updates. Apologies for any inconveniences caused.
Библиотека
Търсене в библиотеката
Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно прилагането на принципа на взаимно признаване на съдебни решения и решения за пробация, с оглед осъществяването на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции

Probation - Forms

Show
Share this group

Probation - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 19 август 2021 by Секретариат на ЕСМ
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved