Judicial Library
Show status of implementations for

Portugalija
For the practical application of the Legal Instruments for this country, check the EJN tools
Last reviewed on 7 liepa 2020 by ETT sekretoriatas
 Export section
File format
Legal instrumentEntry into forceCountry NotificationRelated National legislationAdditional Information
2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos Implemented   1 saus. 2004

Notification under arts. 6.3, 7.2 and 25.2 EAW by Portugal

Law no. 65/2003 of 23 August Approves the legal regime of the European Arrest Warrant (giving effect to the council framework decision no. 2002/584/JHA of 13 June) - Penal code, amended September 2007

Implementation of Framework Decision on EAW by Member States. April 2020

2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/299/TVR, iš dalies keičiantis Pamatinius sprendimus 2002/584/TVR, 2005/214/TVR, 2006/783/TVR, 2008/909/TVR ir 2008/947/TVR ir stiprinantis asmenų procesines teises bei skatinantis tarpusavio pripažinimo principo taikymą sprendimams, priimtiems atitinkamam asmeniui asmeniškai nedalyvavus teisminiame nagrinėjime Implemented   ---
2000 m. gegužės 29 d. Tarybos pamatinis Sprendimas dėl apsaugos nuo padirbinėjimo griežtinimo kriminalinėmis bausmėmis ir kitokiomis sankcijomis ryšium su euro įvedimu   - -

Framework Decision replaced by Directive  2014/62/EU, implemented by: 

 • Law 39/2016 of 19 December
 • Penal Code
-
2001 m. kovo 15 d. Tarybos pamatinis sprendimas dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose Implemented   -

Framework Decision replaced by Directive 2012/29/EU, implemented by:

 • Law 130/2015 of 4 September
 • Procedural Penal Code
-
A Tanács kerethatározata (2001. május 28.) a nem készpénzes fizetőeszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről Implemented   -
 • Law 59/2007 of 4 September
 • Penal Code
 • Procedural Penal Code
-
2001 m. birželio 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo Implemented   -
 • Law 25/2008 of 4 September
 • Penal Code
 • Procedural Penal Code
-
2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas dėl jungtinių tyrimo grupių Implemented   -

Law 144/99 of 31 August

-
2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas dėl kovos su terorizmu Implemented   -
 • Law 52/2003 of 22 August
 • Penal Code
 • Procedural Penal Code
-
2002 m. liepos 19 d. Tarybos pamatinis sprendimas dėl kovos su prekyba žmonėmis   - -

Framework Decision replaced by Directive 2011/36/EU, (table of status of implementation), which this country has implemented through:

 • Law 60/2013 of 25 August
 • Penal Code
 • Law 101/2001 of 25 August
 • Law 45/2011 of 24 June
-
2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas dėl bausmių sistemos stiprinimo siekiant užkirsti kelią padėjimui neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi Implemented   -

Law 23/2007 of 4 July

Report from the Commission on the implementation of this Framework Decision.

2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje Implemented   -

Law 20/2008 of 21 April

-
2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/577/TVR dėl turto arba įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungoje Implemented   5 birž. 2009

Notification by Portugal on the implementation of the Framework Decision on Freezing Orders

 

Notification by Portugal on Competent National Authorities within the frame of the Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003

Law 25/2009 of 5 June

Complementary information provided by the Council Secretariat

2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR dėl kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija Implemented   -

Parliament Resolution nr. 75/2012 of 28 May

Framework Decision replaced by Directive 2011/93/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography of 13 December 2011 , and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (table of status of implementation) which this country has implemented.

2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje Implemented   -
 • Decree-Law 15/1993 of 22 January
 • Penal Code
-
2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/212/TVR, dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto konfiskavimo Implemented   -
 • Law 5/2002 of 11 February
 • Penal Code
-
2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR, dėl atakų prieš informacines sistemas Implemented   -

Framework Decision replaced by 2013/40/EU, implemented by Law 109/2009 of 15 September

-
Tarybos pamatinis sprendimas 2005/214/TVR, dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms Implemented   1 lapkr. 2009

Notification by Portugal on the implementation of the Framework Decision on Financial Penalties

-

Complementary information provided by the Council Secretariat

2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2006/783/TVR, dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti Implemented   31 rugp. 2009

Notification by Portugal on the implementation of the Framework Decision on Confiscation orders

 

Notification by Portugal on Competent Authorities within the frame of the Framework Decision 2006/783/JHA of 6 October 2006

Law 88/2009 of 31 August

Complementary information provided by the Council Secretariat

2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinimo Implemented   -

Law 74/2009 of 18 December

-
2008 m. liepos 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/675/TVR dėl atsižvelgimo į apkaltinamuosius nuosprendžius Europos Sąjungos valstybėse narėse naujose baudžiamosiose bylose Implemented   1 lapkr. 2010

Notification of the implementation of Council Framework Decision 2008/675/JHA of 24 July 2008 on taking account of convictions in the Member States of the European Union in the course of new criminal proceedings. Portugal

 • Law 144/99 of 31 August
 • Penal Code
-
2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu Implemented   -

Law 5/2002 of 11 January

-
2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje Implemented   17 gruod. 2015

Notification by Portugal on the implementation of the Framework Decision on Transfer of prisoners

Law 158/2015 of 17 September

Complementary information provided by the Council Secretariat

Complementary information: Declarations under Article 7(4) -double criminality- and Article 28(2) -transitional provision-

2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis Implemented   -
 • Law 109/2009 of 15 September
 • Penal Code
 • Law 39/2009 of 30 July
-
2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/919/TVR, iš dalies keičiantis Pamatinį sprendimą 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu Implemented   ---
2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/947/TVR dėl teismo sprendimų ir sprendimų dėl lygtinio nuteisimo tarpusavio pripažinimo principo taikymo siekiant užtikrinti lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų priežiūrą Implemented   -

Law 158/2015 of 17 September

Complementary information provided by the Council Secretariat

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos Implemented  

Notification by Portugal of the implementation of the Framework Decision on Probation Decisions.

Law 67/1998 of 26 October

-
2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/978/TVR dėl Europos įrodymų orderio, skirto gauti daiktus, dokumentus ir duomenis siekiant juos naudoti baudžiamuosiuose procesuose Implemented   ---
2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio Implemented   -

Law 37/2015 of 5 May

-
2009 m. spalio 23 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/829/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo sprendimams dėl kardomųjų priemonių Europos Sąjungos valstybėse narėse kaip alternatyvos kardomajam kalinimui Implemented  

Notification by Portugal on the implementation of the Framework Decision on Supervision Measures

Law 36/2015 of 4 May

Complementary information provided by the Council Secretariat

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/948/TVR dėl jurisdikcijos įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose procesuose prevencijos ir sprendimo Implemented   -

Law 144/99 of 31 August

Complementary information provided by the Council Secretariat

Tarybos Direktyva 2001/40/EB 2001 m. gegužės 28 d. dėl abipusio sprendimų dėl trečiųjų šalių piliečių išsiuntimo pripažinimo Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Law 23/2007 of 4 July

-
2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2002/90/EB apibrėžianti padėjimą neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

Law 23/2007 of 4 July

-
2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms Implemented   -

Law 31/2006 of 21 July

-
2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui Implemented   -

Law 25/2008, of 5 June

-
2006 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos direktyva 2006/70/EB, nustatanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB įgyvendinimo priemones, susijusias su politikoje dalyvaujančių asmenų apibrėžimu, ir supaprastinto deramo klientų tikrinimo procedūroms taikomus techninius kriterijus bei išimtis, suteikiamas dėl to, kad finansine veikla verčiamasi retai arba labai ribotai Implemented   -

Law 25/2008 of 5 June

-
2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę Implemented   -
 • Law 81/2015 of 3 August
 • Penal Code
-
2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/123/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR (OL L 101, 2011 4 15). Implemented   6 bal. 2013 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/82/ES, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus   - ---
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2011/92/ES 2011 m. gruodžio 13 d. dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio Implemented  

Notification on the implementation of the Directive on the European Protection Order by Portugal

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos Implemented   -

Law 27/2008 of 30 June

-
Europos parlamento ir Tarybos Direktyva 2013/40/ES 2013 m. rugpj ūč io 12 d. d ė l atak ų prieš informacines sistemas, kuria pakei č iamas Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio vykdymo procedūroms ir dėl teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisės susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje Implemented   -

National Implementing Measures (NIM) provided to the European Commission: Law 30/2017, 30 of May

-
Direktyva 2014/41/ES 2014 m. balandžio 3 d. dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose Implemented   22 rugp. 2017

Notification of the transposition of Directive 2014/41/EU on European Investigation Order in criminal matters by Portugal. Accepted languages

Notification of the transposition of Directive 2014/41/EU on European Investigation Order in criminal matters by Portugal. Competent Authorities

Law no. 88/2017, published in the Official Journal of Portugal (Diario da Republica) no. 160/21 August 2017.

Useful tools and information for the practical application of the European Investigation Order (EIO) directive

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/62/ES dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR Implemented   -
 • Law 39/2016 of 19 December
 • Penal Code
-
2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/66/ES dėl bendrovės viduje perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų   - ---
2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/57/ES dėl baudžiamųjų sankcijų už manipuliavimą rinka (manipuliavimo rinka direktyva)   - ---
2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/413, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB   - ---
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/343 2016 m. kovo 9 d. dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme aspektų užtikrinimo   - ---
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR   - ---
2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR   - ---
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/681 2016 m. balandžio 27 d. dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais   - ---
Europos Parlamento Ir Tarybos Direktyva (ES) 2016/800 2016 m. gegužės 11 d. dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji   - ---
2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1919 dėl teisinės pagalbos įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam procesui ir prašomiems perduoti asmenims vykstant Europos arešto orderio vykdymo procedūroms   - ---
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2017/1371 2017 m. liepos 5 d. dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis   - ---
2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/843, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/138/EB ir 2013/36/ES   - ---
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/1673 2018 m. spalio 23 d. dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis   - ---
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2019/713 2019 m. balandžio 17 d. dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR   - ---
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2019/884 2019 m. balandžio 17 d. kuria dėl keitimosi informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR ir pakeičiamas Tarybos sprendimas 2009/316/TVR   - ---
 • ® 2020 EJN. All Rights Reserved
System.Web.HttpWriter