Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās


Tīklu veido dalībvalstu tiesu un administratīvo iestāžu pārstāvji, kas atbild par sadarbību attiecībā uz civillikumiem un komerclikumiem. Galvenais mērķis ir atvieglot dzīvi cilvēkiem, kuri saskaras ar jebkādu tiesvedību, kurā ir starptautiski elementi – t.i., kad tajā ir iesaistīta vairāk nekā viena dalībvalsts.

 

 

 

Access the website by clicking on Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās

 

To return to the Partner list, please click on here.
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas