Yhteyspisteiden verkosto joukkotuhontaan ja ihmisyyttä vastaan tehtyihin rikoksiin syyllistyneiden löytämiseks


Yhteyspisteiden on annettava pyynnöstä toisilleen tietoja, joilla on merkitystä joukkotuhonnan, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja sotarikosten tutkinnassa. Ne voivat myös vaihtaa tällaisia tietoja omasta aloitteestaan. Lisäksi yhteyspisteiden on helpotettava toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä.

Access the website by clicking on Genocide network

General information leafleft

Genocide Network meetings


To return to the Partner list, please click on here.

   • © 2017 EJN. Kaikki oikeudet pidätetään.