СНПООН


Службата на ООН по наркотиците и престъпността е световен лидер в борбата срещу незаконните наркотици и международната престъпност. Основана през 1997 г. чрез сливане на Програмата на ООН за контрол на наркотиците и Центъра за международна превенция на престъпността, СНПООН извърша дейност във всички региони на света чрез широка мрежа от местни служби.

 


Access the website by clicking on UNODC

 

 

To return to the Partner list, please click on here.  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved