Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО)


Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) е основана от училищата за съдии и други институции, които отговарят за обучението на професионални съдии във всички държави-членки на ЕС.

 

 

 

Access the website by clicking on  Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО)

 

To return to the Partner list, please click on here.  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved