IberRed


Иберо-американската мрежа за международно правно сътрудничество (IberRed) е структура, образувана от точките за контакт в министерствата на правосъдието и в централните органи, прокуратурите и обществените услуги, и генералните съвети на 23 страни, които съставляват иберо-американската общност на народите. Целта на мрежата е да се увеличат максимално инструментите за гражданско и наказателно съдебно сътрудничество, и да се подобри сътрудничеството между тези страни.

 

 

Access the website by clicking on IberRed

 

To return to the Partner list, please click on here.  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved