Partneri


Eurojust ir jauna Eiropas Savienības iestāde, kuru nodibināja 2002. gadā, lai uzlabotu dalībvalstu kompetento iestāžu efektivitāti, veicot izmeklēšanu un kriminālvajāšanu nopietnas pārrobežu, it īpaši – organizētas noziedzības gadījumos.
The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) is the independent public prosecution office of the European Union that started operational work on 1 June 2021.
Eiropols ir Eiropas tiesībaizsardzības organizācija, kuras mērķis ir uzlabot dalībvalstu kompetento iestāžu efektivitāti un sadarbību, novēršot un cīnoties pret terorismu, nelikumīgu narkotiku kontrabandu un citiem nopietniem starptautiskās organizētās noziedzības veidiem.
The Network of National Experts on Joint Investigation Teams (JITs Network) was established in July 2005, implementing the ‘Hague Programme’ and its commitment that each Member State should designate a National Expert ‘with a view to encouraging the use of JITs and exchanging experience on best practice’.
Upon request, the contact points must provide each other with information relevant to investigations into genocide, crimes against humanity and war crimes. They may also exchange such information of their own motion. In addition, the contact points are responsible for facilitating cooperation between the competent national authorities.
The European Judicial Cybercrime Network (EJCN) is a network of prosecutors and investigative judges specialised in cybercrime, cyber-enabled crime and criminal investigations in cyberspace.
Latīņamerikas, Spānijas un Portugāles tīkls starptautiskajai tiesiskajai sadarbībai ir (IberRed) ir struktūra, ko veido kontaktpunkti no tieslietu ministrijām, centrālajām iestādēm, prokuratūrām un valsts dienestiem 23 valstīs, kas veido Latīņamerikas, Spānijas un Portugāles valstu apvienību. Tās mērķis ir maksimāli pilnveidot tiesiskās palīdzības instrumentus civillietās un krimināllietās, kā arī stiprināt šo valstu sadarbību.
FRA is the EU Agency for Fundamental Rights based in Vienna (Austria). FRA was set up to provide independent evidence-based assistance and expertise relating to fundamental rights, in the domain of European Union law, in support to EU institutions and bodies, as well as Member States
Eiropas Tiesiskās apmācības tīku (ETAT) dibināja tiesnešu skolas un citas iestādes, kas ir atbildīgas par visu ES dalībvalstu profesionālo tiesas varas pārstāvju apmācību.
Eiropas e-tiesiskuma portāls ir iecerēts kā vienots elektronisks informācijas avots tieslietu jomā.
Tīklu veido dalībvalstu tiesu un administratīvo iestāžu pārstāvji, kas atbild par sadarbību attiecībā uz civillikumiem un komerclikumiem. Galvenais mērķis ir atvieglot dzīvi cilvēkiem, kuri saskaras ar jebkādu tiesvedību, kurā ir starptautiski elementi – t.i., kad tajā ir iesaistīta vairāk nekā viena dalībvalsts.
The South Eastern European Prosecutors Advisory Group (SEEPAG, created in 2003), constituted by the Declaration of the prosecutor representatives during its first meeting, is composed of prosecutors from countries of the Southeastern European (SEE) region. SEEPAG is a judicial mechanism for international cooperation.
ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas birojam ir pasaulē vadošā loma cīņā pret nelikumīgām narkotikām un starptautisko noziedzību. UNODC tika nodibināts 1997. gadā, apvienojoties Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku kontroles programmai ar Starptautiskās noziedzības novēršanas centru. Pašlaik UNODC darbojas visos pasaules reģionos, izmantojot plašu vietējo biroju tīklu.
Eiropas Krāpniecības novēršanas biroja (OLAF) uzdevums ir aizsargāt Eiropas Savienības intereses, apkarot krāpniecību, korupciju un jebkādas citas nelikumīgas darbības, tostarp amatpārkāpumus Eiropas iestādēs.
Eiropas Krimināltiesību akadēmiskā tīkla mērķis ir veicināt akadēmisko pētniecību un izglītību Eiropas krimināltiesību jomā.
ES-Filipīnu tiesiskuma atbalsta programma (EPJUST) ir tieša Eiropas Savienības (ES) atbilde uz Filipīnu Republikas valdības lūgumu pēc tehniska atbalsta, risinot šādas problēmas: nonāvēšana bez tiesas (ELK) un piespiedu pazušanu (ED).
Eiropas Padomi, kuras mītne ir Strasbūrā (Francijā), veido 47 dalībvalstis. 1949. gada 5. maijā dibinātās Eiropas Padomes mērķis ir visā Eiropā attīstīt kopējus demokrātiskus principus, kuru pamats ir Eiropas Cilvēktiesību konvencija un citi atsauces teksti par indivīdu aizsardzību.
The PC-OC is one of the Council of Europe committees of experts, which functions under the steering of the European Committee on Crime Problems (CDPC).
The objective of the European Criminal Law Academy Network is to promote academic research and education on the field of European Criminal Law.
EuroMed Justice brings together the most relevant stakeholders in the field of criminal justice, including representatives from the South Partner Countries (SPCs), Eurojust, European Judicial Network, the EU Member States, as well as other relevant EU and international organisations active in the judicial and law enforcement sector.
The Network of judicial international cooperation of the Portuguese speaking countries (Rede Judiciária da CPLP, RJCPLP, created in 2005) was established by the Conference of Ministers of Justice of the Portuguese speaking Countries.
The Commonwealth Network of Contact Persons (CNCP, created in 2007) was established to improve and enhance international assistance and cooperation in criminal cases through facilitating international co-operation in criminal cases between the Commonwealth Member States, including mutual legal assistance and extradition and through providing the legal and practical information necessary to the authorities in their own country and in the Commonwealth Member States wishing to invoke international cooperation.
The Moroccan Judicial network for international cooperation (MJNIC), is a group of magistrates, judges and public prosecutors, with special expertise in international legal cooperation, intended to facilitate, to improve and to encourage the international legal cooperation requested or given by Morocco, through the active advising and supporting to the judicial authorities involved, both national and international, in order to achieve the informal intermediation between them.
The Judicial Regional Platform of the Indian Ocean Commission (IOC, created in 2009) was established by UNODC's Terrorism Prevention Branch and Organised Crime and Illicit Trafficking Branch in order to strengthen international cooperation in criminal matters in the regions of the Indian Ocean. Its main objective is to prevent and combat forms of serious crime, such as organised crime, corruption, drug trafficking or terrorism. It is a Network of focal points, who facilitate extradition and mutual legal assistance in criminal matters and procedures with the Member States.
The Judicial Regional Platform of Sahel countries (SAHEL, created in 2010) was created jointly by UNODC's Terrorism Prevention Branch and Organised Crime and Illicit Trafficking Branch and COI. It is a Network of focal points, who facilitate extradition and mutual legal assistance in criminal matters procedures with the Member States.
The European Network for Victims’ Rights (ENVR) is an informal network of policy officers working at the ministries of justice (or other relevant authorities)
IPA 2017 project was implemented by Gesellschaft fűr Internationale Zusammenarbeit (GIZ), and the Italian Ministry of Interior.
  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas