Yhteistyökumppanit


Eurojust on uusi Euroopan unionin elin, joka on perustettu vuonna 2002 tehostamaan EU:n jäsenmaiden yhteistyötä, kun näiden viranomaiset käsittelevät vakavan, etenkin järjestäytyneen, rajatylittävän rikollisuuden tutkimista ja syytteeseenpanemista.
The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) is the independent public prosecution office of the European Union that started operational work on 1 June 2021.
Europol on eurooppalainen organisaatio, jonka tavoitteena on parantaa EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tehokkuuta ja yhteistyötä terrorismin, laittoman huumekaupan ja muun vakavan kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi.
The Network of National Experts on Joint Investigation Teams (JITs Network) was established in July 2005, implementing the ‘Hague Programme’ and its commitment that each Member State should designate a National Expert ‘with a view to encouraging the use of JITs and exchanging experience on best practice’.
Yhteyspisteiden on annettava pyynnöstä toisilleen tietoja, joilla on merkitystä joukkotuhonnan, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja sotarikosten tutkinnassa. Ne voivat myös vaihtaa tällaisia tietoja omasta aloitteestaan. Lisäksi yhteyspisteiden on helpotettava toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä.
The European Judicial Cybercrime Network (EJCN) is a network of prosecutors and investigative judges specialised in cybercrime, cyber-enabled crime and criminal investigations in cyberspace.
The Iberoamerican Network for International Legal Cooperation (IberRed) -verkosto on yhteysviranomaisten muodostama rakenne, jonka osapuolina ovat niiden 23 maan oikeusministeriöt ja keskusviranomaiset, syyttäjäviranomaiset ja muut viranomaiset, jotka muodostavat The Iberoamerican Community of Nations -yhteisön ja jonka tarkoituksena on tehostaa siviili- ja rikosoikeudellista yhteistyötä kyseisten maiden välillä.
FRA is the EU Agency for Fundamental Rights based in Vienna (Austria). FRA was set up to provide independent evidence-based assistance and expertise relating to fundamental rights, in the domain of European Union law, in support to EU institutions and bodies, as well as Member States
Eurooppalainen tuomarikoulutusverkosto perustettiin tuomareiden ja muiden sellaisten instituutioiden toimesta, jotka ovat erityisesti vastuussa kaikkien EU:n jäsenvaltioiden ammattimaisten tuomioistuinlaitosten henkilöstön koulutuksesta.
Euroopan oikeusportaali on keskitetty sähköinen palvelu, joka tarjoaa tietoa oikeusalasta .
EU:n oikeudellinen verkosto siviiliasioissa (Siviiliverkosto) koostuu jäsenvaltioiden siviili- ja kauppaoikeudellisesta yhteistyöstä vastaavien oikeudellisten ja hallinnollisten viranomaisten edustajista. Päätavoitteena on helpottaa sellaisten ihmisten elämää, joiden ongelmana on mikä tahansa oikeusasia, jossa on mukana rajat ylittävä elementti – eli kun se koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota
The South Eastern European Prosecutors Advisory Group (SEEPAG, created in 2003), constituted by the Declaration of the prosecutor representatives during its first meeting, is composed of prosecutors from countries of the Southeastern European (SEE) region. SEEPAG is a judicial mechanism for international cooperation.
Yhdityneiden kansakuntie The United Nations Office on Drugs and Crime -organisaatio on globaalinen johtaja laittomien huumeiden ja kansainvälisen rikollisuuden torjumiseksi. UNODC, joka perustettiin vuonna 1997 tehdyn fuusion kautta osapuolina United Nations Drug Control Programme -ohjelma ja the Centre for International Crime Prevention -keskus, toimii maailman eri alueilla kenttätoimistojensa muodostaman laajan verkoston kautta.
Euroopan petostentorjuntaviraston tehtävänä on suojella Euroopan unionin taludellisia etuja sekä torjua petoksia, korruptiota ja muunlaista laitonta toimintaa, mukaan lukien taloudelliset väärinkäytökset EU:n toimielimissä.
ERA
The Academy of European Law (ERA) provides training to legal practitioners in European criminal justice cooperation and in other areas of European law. It was established in 1992 on the initiative of the European Parliament as a non-profit public foundation. Its patrons include most EU member states and it is supported financially by the European Union. ERA works with all practitioners of law, be they judges, prosecutors, defence counsel, law enforcement officers or lawyers in public administration.
The EU-Philippines Justice Support Programme (EPJUST) -ohjelma on Euroopan unionin (EU) suora vastaus Filippiinien tasavallan (GRP) hallituksen pyyntöön teknisen avun saamiseksi koskien laittomien teloituksien (extra-legal killings) ja selvittämättömien katoamisten (enforced disappearance) ongelmaa.
Strasbourgissa (Ranskassa) sijaitseva Euroopan neuvosto käsittää 47 jäsenmaata. Toukokuun 5 päivänä 1949 perustettu Euroopan neuvosto pyrkii kehittämään yhteisiä, demokraattisia periaatteita kautta Euroopan, jotka perustuvat Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja muihin yksilöiden suojaa koskeviin viiteteksteihin.
The PC-OC is one of the Council of Europe committees of experts, which functions under the steering of the European Committee on Crime Problems (CDPC).
The European Criminal Law Academy Network -verkoston tavoitteena on edistää akateemista tutkimustyötä ja koulutusta eurooppalaisen rikosoikeuden alueella.
EuroMed Justice brings together the most relevant stakeholders in the field of criminal justice, including representatives from the South Partner Countries (SPCs), Eurojust, European Judicial Network, the EU Member States, as well as other relevant EU and international organisations active in the judicial and law enforcement sector.
The Network of judicial international cooperation of the Portuguese speaking countries (Rede Judiciária da CPLP, RJCPLP, created in 2005) was established by the Conference of Ministers of Justice of the Portuguese speaking Countries.
The Commonwealth Network of Contact Persons (CNCP, created in 2007) was established to improve and enhance international assistance and cooperation in criminal cases through facilitating international co-operation in criminal cases between the Commonwealth Member States, including mutual legal assistance and extradition and through providing the legal and practical information necessary to the authorities in their own country and in the Commonwealth Member States wishing to invoke international cooperation.
The Moroccan Judicial network for international cooperation (MJNIC), is a group of magistrates, judges and public prosecutors, with special expertise in international legal cooperation, intended to facilitate, to improve and to encourage the international legal cooperation requested or given by Morocco, through the active advising and supporting to the judicial authorities involved, both national and international, in order to achieve the informal intermediation between them.
The Judicial Regional Platform of the Indian Ocean Commission (IOC, created in 2009) was established by UNODC's Terrorism Prevention Branch and Organised Crime and Illicit Trafficking Branch in order to strengthen international cooperation in criminal matters in the regions of the Indian Ocean. Its main objective is to prevent and combat forms of serious crime, such as organised crime, corruption, drug trafficking or terrorism. It is a Network of focal points, who facilitate extradition and mutual legal assistance in criminal matters and procedures with the Member States.
The Judicial Regional Platform of Sahel countries (SAHEL, created in 2010) was created jointly by UNODC's Terrorism Prevention Branch and Organised Crime and Illicit Trafficking Branch and COI. It is a Network of focal points, who facilitate extradition and mutual legal assistance in criminal matters procedures with the Member States.
The European Network for Victims’ Rights (ENVR) is an informal network of policy officers working at the ministries of justice (or other relevant authorities)
IPA 2017 project was implemented by Gesellschaft fűr Internationale Zusammenarbeit (GIZ), and the Italian Ministry of Interior.
  • © 2017 EJN. Kaikki oikeudet pidätetään.