Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Okvirni sklep 2006/783/PNZ z dne 6. oktobra 2006 o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi – Uradno obvestilo Latvije
Origin
Ne
Publication Date
08. 08. 2011
Categories
- Notifications & Declarations
- Okvirni sklep Sveta 2006/783/PNZ z dne 6. oktobra 2006 o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi
- Okvirni sklep Sveta 2006/783/PNZ z dne 6. oktobra 2006 o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane