Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Table of implementation: 2016/1919/EU, Legal aid for suspects and accused persons in criminal proceedings and for requested persons in European arrest warrant proceedings
Origin
Ne
Publication Date
19/02/2021
Categories
- Status of Implementation
- Direktiva (EU) 2016/1919 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o brezplačni pravni pomoči za osumljene in obdolžene osebe v kazenskem postopku ter za zahtevane osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje
- Direktiva (EU) 2016/1919 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o brezplačni pravni pomoči za osumljene in obdolžene osebe v kazenskem postopku ter za zahtevane osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane