Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Table of Implementation: 2016/343/EU. Strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at the trial in criminal proceedings
Origin
Ne
Publication Date
18/02/2021
Categories
- Status of Implementation
- Direktiva (EU) 2016/343 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku
- Direktiva (EU) 2016/343 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane