Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Obrazec 5 Informacije o izvršitviodločbe o denarni kazni (razen popolnega priznanja in celotne izvršitve) Členi 9, 11, 12 in 14 Okvirnega sklepa 2005/214/PNZ
Origin
Ne
Publication Date
05/07/2017
Categories
- Forms
- Okvirni sklep Sveta 2005/214/PNZ z dne 24. februarja 2005 o uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni
- Okvirni sklep Sveta 2005/214/PNZ z dne 24. februarja 2005 o uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Vse pravice pridržane