Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Obrazec 4 Informacije o delnem priznanju ali popolnem nepriznanju odločbe o denarni kazni (razen popolnega priznanja in celotne izvršitve) Členi 4, 7, 14 in 20 Okvirnega sklepa 2005/214/PNZ
Origin
Ne
Publication Date
05. 07. 2017
Categories
- Forms
- Okvirni sklep Sveta 2005/214/PNZ z dne 24. februarja 2005 o uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni
- Okvirni sklep Sveta 2005/214/PNZ z dne 24. februarja 2005 o uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane