Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Table of Implementation: 2010/64/EU. Right to interpretation and translation in criminal proceedings
Origin
Ne
Publication Date
11/04/2016
Categories
- Status of Implementation
- Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden
- Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane