Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Potrdilo iz člena 4 Okvirnega sklepa Sveta 2006/783/PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi
Origin
Ne
Publication Date
24. 11. 2014
Categories
- Forms
- Okvirni sklep Sveta 2006/783/PNZ z dne 6. oktobra 2006 o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi
- Okvirni sklep Sveta 2006/783/PNZ z dne 6. oktobra 2006 o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane