Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju okvirnih sklepov 2008/909/PNZ, 2008/947/PNZ in 2009/829/PNZ
Origin
Ne
Publication Date
07. 02. 2014
Categories
- Reports
- Okvirni sklep Sveta 2009/829/PNZ z dne 23. oktobra 2009 o uporabi načela vzajemnega priznavanja odločb o nadzornih ukrepih med državami članicami Evropske unije kot alternativi začasnemu priporu
- Okvirni sklep Sveta 2009/829/PNZ z dne 23. oktobra 2009 o uporabi načela vzajemnega priznavanja odločb o nadzornih ukrepih med državami članicami Evropske unije kot alternativi začasnemu priporu
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane