Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Seminar on “Confiscation and Organised Crime: procedures and perspectives in international judicial cooperation” Palermo, 21-22 May 2012 - Summary Report
Origin
Ne
Publication Date
10/12/2012
Categories
- Okvirni sklep Sveta 2006/783/PNZ z dne 6. oktobra 2006 o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi
- Okvirni sklep Sveta 2006/783/PNZ z dne 6. oktobra 2006 o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane